PRACA DLA NAUCZYCIELA INFORMATYKI

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, poszukuje na cały etat nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych, nauczanych na kierunku technik informatyk. (programowanie, phyton, java, php, bazy itp.). Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Zobacz obraz źródłowy

Uprzejmie informujemy, że egzaminy poprawkowe dla uczniów którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w poniższych terminach:

  1. matematyka – godz. 9:00 – 23.08.2021
  2. język polski – godz. 9:00 – 23.08.2021
  3. geografia – godz. 9:00 – 24.08.2021
  4. język angielski – godz. 9:00 – 24.08.2021

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Kapituła stypendialna Programu Stypendialnego dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej postanowiła przedłużyć w 2021 roku termin składania wniosków dla uczniów klas I-III w zawodzie technik żeglugi śródlądowej do dnia 10 września 2021.