SZKOŁA

HISTORIA SZKOŁY

Za datę powołania obecnego Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej teraz Zespołu Szkół NR 2 należy przyjąć dzień 1 września 1950 roku. W dniu tym rozpoczęła naukę pierwsza klasa Technikum Mechanicznego utworzona przy istniejącej tu Państwowej Zasadniczej Szkole Zawodowej. Wraz ze zmianami organizacyjnymi organu prowadzącego, zmieniała się również nazwa szkoły na:
 

  • Technikum Dróg Wodnych,
  • Technikum Stoczni Rzecznych,
  • Technikum Żeglugi Śródlądowej,
  • Technikum Nr 2

1 września 1973 roku nadano szkole nazwę: Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, co było konsekwencją połączenia Technikum Żeglugi Śródlądowej i Zasadniczej Szkoły Żeglugi Śródlądowe.

W wyniku reorganizacji szkolnictwa resortowego, Decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w lutym 1994 roku do Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej przyłączono Zespół Szkół Kolejowych w Kędzierzynie-Koźlu.

W roku 2002 w wyniku reorganizacji szkolnictwa dnia 1 września 2002 r., na mocy uchwały rady powiatu zmieniono nazwę naszej placówki na Zespół Szkół NR 2. Obecnie szkoła powróciła do starej nazwy i dziś w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte wchodzą:

– TECHNIKUM NR 2
– ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

ŚLADAMI BOHATERÓW WESTERPLATTE