DLA MATURZYSTY

Matura 2025

egzamin ustny z języka polskiego w roku 2025 – pytania jawne

Matura 2023

egzamin ustny z języka polskiego w roku 2024 – pytania jawne

Matura 2022

Terminy egzaminów maturalnych dostępne pod adresem: 

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/EM_2022_Inf.pdf

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego:

plik pdf

Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022:
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermUcz2022.pdf

Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny:
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/WtermAbs2022.pdfpdf

Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny:
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/OplatyAbs2022.pdf


Więcej informacji: