KIEROWCA-MECHANIK

UWAGA!!! OD TEGO ROKU DARMOWY KURS PRAWA JAZDY KAT. B DLA DLA NOWYCH UCZNIÓW

Kwalifikacje:


TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Zdobyte umiejętności:


Zawód daje możliwość uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.
Będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.
 W cyklu kształcenia, zgodnie z przepisami MEN uczeń zdobywa jedną  kwalifikację:
1 kwalifikacja – AU.04.Eksploatacja środków transportu drogowego Uzyskujesz tytuł zawodowy kierowca mechanik.Zawód zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia. Nauka trwa trzy lata

Perspektywy zatrudnienia:


Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.  Wybierając ten zawód, zdobędziesz umiejętności niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. B  oraz do wykonywania napraw pojazdów.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

  •  firmach spedycyjnych,
  • przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych.

Studnia/nauka:


Po zakończeniu nauki  w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia. Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik (Istopnia) i potwierdzeniu kwalifikacji A.69.Eksploatacja środków transportu drogowego możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji       
A.70.Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status