TECHNIK MECHANIK

KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY FAMET S.A

Atuty zawodu:


 • KLASA OBJĘTA PATRONATEM FIRMY FAMET S.A.
 • STYPENDIA NAUKOWE DLA NAJLEPSZYCH
 • KURS SPAWACZA W TRAKCIE TRWANIA NAUKI

Kwalifikacje:


 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo
 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

Zdobyte umiejętności:


 • uczeń potrafi posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną
 • dobierać materiały narzędzia maszyny i urządzenia do realizowania zadań
 • stosować podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów podczas wytwarzania oraz napraw maszyn i urządzeń ( KURS SPAWACZA)
 • mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne
 • konstruować proste obiekty mechaniczne
 • opracować dokumentację podstawowych procesów technologicznych
 • oceniać stan technicznych obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i diagnostyki technicznej
 • sporządzać harmonogramy prac, obliczać ich pracochłonność i koszty
 • programuje maszyny cnc

Perspektywy zatrudnienia:


Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające.
Są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Technicy mechanicy pracują nie tylko w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki,  mogą być zatrudniani m.in. jako:

 • organizatorzy i nadzorcyr przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • kontrolerzy jakości w zakładach produkcyjnych,
 • instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
 • dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Studnia:


 • Studia wyższe zawodowe (licencjat), np. Mechanika i Budowa Maszyn, Materiałoznawstwo, Zarządzanie.
 • Studia wyższe uzupełniające (magister), np. Inżynieria materiałów, Zarządzanie, Mechanika.

Partnerzy zawodu: