STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga –Koźle”

Siedziba i adres  : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bohaterów Westerplatte 1
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 09.08.2010r
Numer KRS-u – 0000362510
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 160374587
Nr konta 91 888 21 032 2001 0029 1349 0001 tytuł „darowizna”
email: stowarzyszeniezegluga@gmail.com 

 Cele Stowarzyszenia:
• tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej, teatralnej i tanecznej w     formach koncertowych i usług muzycznych,
• wspieranie działalności pozalekcyjnej funkcjonującej w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Boh. Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,
• inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania,
• udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i ich rodzinom,
• inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali, spotkań, seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń i kursów muzycznych, artystycznych i innych,
• propagowanie dorobku młodzieży, szkoły w kraju i za granicą, wspomaganie i tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Boh. Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu i członków Stowarzyszenia,
• organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy, szkolenia i inne imprezy kulturalno-artystyczne,
• prowadzenie projektów, w tym również o charakterze międzynarodowym, organizowanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej z innymi instytucjami (szkoły, orkiestry,  urzędy, firmy itp.)
• podejmowanie społecznych działań wychowawczych służących muzycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, poprzez kształtowanie w nich postaw aktywności społecznej,
• podnoszenie poziomu artystycznego orkiestry szkolnej,
• wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności ruchu instrumentalnego, wokalnego i tanecznego.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga –Koźle”:

1)    Zbigniew Kapelan – prezes
2)    Krzysztof Ligenza – wiceprezes
3)    Krzysztof Kaczmar – wiceprezes
4)    Joanna Miszczyk-Golec – sekretarz
5)     Honorata Czech-Kulla – skarbnik

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga –Koźle”:

1)    Koryna Kupka – Gaj – przewodnicząca
2)    Waldemar Wczasek – członek
3)    Tomasz Siemaszko – członek

statut stowarzyszenia
sprawozdania finansowe
projekty stowarzyszenia