REKRUTACJA

Rekrutacja | Liceum Ogólnokształcące

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 opracowane przez MEN dostępone są pod poniższym linkiem:

LOGOWANIE  POD ADRESEM:
https://opolskie.edu.com.pl

WYBIERZ:
1). KĘDZIERZYN-KOŹLE
2). TECHNIKUM NR 2 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU LUB BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
NR 2 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
3). WYBIERZ KIERUNEK (np. technik informatyk)

PAMIĘTAJ, ŻE W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WCHODZĄ:

– TECHNIKUM NR 2
– BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Zobacz prezentację o nas:

Prezentacja1 (2020)
Prezentacja 2 (2019)

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona będzie do następujących szkół:

pięcioletnie technika w zawodzie :

trzyletnia szkoła branżowa I stopnia :mechanik pojazdów samochodowych (czytaj więcej)kierowca mechanik  (czytaj więcej)

Rekrutacji do szkół dziennych po gimnazjum i szkole podstawowej odbywać się będzie w tym roku w oparciu o elektroniczny system naboru. Wszystkie informacje, terminy i logowanie odbywa się przez stronę internetową pod adresem : 
https://opolskie.edu.com.pl

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowejMaksymalna liczba punktów*
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt
szczególne osiągnięcia18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna3 pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY100 pkt
wynik z języka polskiego100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,3 = 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu:

  • celującym – 18 pkt
  • bardzo dobrym -17 pkt
  • dobrym – 14 pkt
  • dostatecznym – 8 pkt
  • dopuszczającym – 2 pkt

Przedmioty wybrane przez szkołę do poszczególnych oddziałów:

klasazawódI przedmiotII przedmiot
technik żeglugi śródlądowejgeografiaj. angielski
1titechnik informatykj. angielskiinformatyka
1tstechnik pojazdów samochodowychj.angielski/ lub niemieckifizyka/ lub informatyka
1pttechnik mechanikj.angielski/ lub niemieckifizyka/ lub informatyka