EGZAMIN ZAWODOWY

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2021 do pobrania
Szczegółowy harmonogram dostępny u wychowawców