EGZAMIN ZAWODOWY

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2023 do pobrania
Szczegółowy harmonogram dostępny u wychowawców