TECHNIK ŻEGLUGI

Klasa objęta patronatem Grupy Azoty S. A.

Uczniom kształcącym się w tym zawodzie zapewniamy:


DARMOWE UMUNDUROWANIE,
PROGRAM STYPENDIALNY DLA NAJLEPSZYCH UFUNDOWANY PRZEZ GRUPĘ AZOTY ZAK S.A.,
DARMOWE ZAWKATEROWANIE W NOWYM INTERNACIE NA TERENIE SZKOŁY (POKOJE 2 OSOBOWE).
KSZTAŁCENIE ZGODNE Z KONWENCJĄ MORSKĄ STCW, UPRAWNIAJĄCĄ DO PŁYWANIA NA STATKACH MORSKICH CAŁEGO ŚWIATA.


Ponadto gwarantujemy:
zajęcia na pływalni,
praktyki na statku szkolnym „Major Sucharski”,
tygodniowy kurs ratownictwa morskiego (w ośrodku nad morzem),  kończący się wydaniem międzynarodowego certyfikatu wymaganego podczas pracy  na statkach morskich,
zajęcia w specjalistycznych pracowniach:
1.    symulatora 3D siłowni okrętowej,
2.    symulatora radarowo-nawigacyjnego,
3.    mechanizmów i urządzeń okrętowych,
miesięczne praktyki w kraju i poza jego granicami na statkach śródlądowych i morskich,
wysoką jakość w całym obszarze pracy szkoły potwierdzoną posiadanym certyfikatem
ISO 9001:2008

Kwalifikacje:


Po ukończeniu Zespołu Szkół Żeglugi  Śródlądowej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej absolwent posiada następujące kwalifikacje:

  • TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
  • TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
     

Zdobyte umiejętności:


Szkolenie na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym, zgodnie z Konwencją Morską STCW.

Perspektywy zatrudnienia:


Absolwent technikum o specjalności żegluga śródlądowa znajdzie zatrudnienie na statkach
w przedsiębiorstwach żeglugowych, w zakładach budownictwa hydrotechnicznego lub w administracjach wodnych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku asystenta w służbie pokładowej lub w służbie maszynowej statku. Po kilkumiesięcznej praktyce pływania awansuje na stanowisko bosmana w służbie pokładowej lub motorzysty w służbie maszynowej statku. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana statku lub kierownika maszyn na jednostkach pływających różnego typu. Istotnym czynnikiem, wpływającym na atrakcyjność zawodu są bardzo wysokie zarobki:
•    Kapitan Żeglugi Wielkiej zarabia  miesięcznie ponad 15 000 €
•    Nasi absolwenci bez doświadczenia zarabiają 1500 €
•    Absolwenci po odbyciu stażu mogą  zarabiać około 8000 €
 

Studia:


  • Akademie Morskie,
  • Akademia Marynarki Wojennej,
  • Logistyka,
  • Spedycja,
  • Mechanika,
  • Administracja

Miejsce pracy i typowe prace absolwentów:


Absolwent technikum o specjalności żegluga śródlądowa znajdzie zatrudnienie na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych, w zakładach budownictwa hydrotechnicznego lub w administracjach wodnych. Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony na stanowisku asystenta w służbie pokładowej lub w służbie maszynowej statku. Po kilkumiesięcznej praktyce pływania awansuje na stanowisko bosmana w służbie pokładowej lub motorzysty w służbie maszynowej statku. Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana statku lub kierownika maszyn.

Wymagania fizyczne i psychiczne stawiane kandydatom do zawodu:


Kandydat do technikum zawodowego o specjalności żegluga śródlądowa, powinien odznaczać się prawidłową i silną budową fizyczną, odpornością na zmiany warunków atmosferycznych, dobrym wzrokiem i słuchem, zdolnością rozróżniania barw, opanowaniem szybką orientacją, zdolnością koncentracji i podzielenia uwagi, wyobraźnią przestrzenną oraz zmysłem organizacyjnym. Nie powinna podejmować nauki młodzież wykazująca wady wzroku i słuchu, daltonizm, epilepsję, skłonności do chorób reumatycznych, płucnych i układu trawienia oraz młodzież o ograniczonej sprawności fizycznej.

Materiały promocyjne: