Próbny Egzamin Maturalny

Jeśli nie zwiększy się liczba zachorowań i nie wejdą nowe obostrzenia planowany jest próbny egzamin maturalny

W dniach

3 marca (środa) godzina 9:00 język polski
4 marca (czwartek) godzina 9:00 matematyka
5 marca (piątek) godzina 9:00 język angielski
8 marca (piątek) godzina 14:00 język niemiecki