Wiosenna sesja w Żegludze

Zasady uczestnictwa

  1. Każdy uczeń powinien wziąć udział w czterech różnych wybranych przez siebie wykładach.
  2. Na wykłady można będzie zapisać się przez link rozesłany przez dziennik elektroniczny w poniedziałek 20.03.2023r.
  3. Lista wykładów i ilość miejsc udostępniona jest na stronie szkoły, www.zegluga.edu.pl
  4. Zaliczenia będą wystawiane na podstawie wypełnionych i podpisanych kart zaliczeniowych. ( Cztery różne wykłady, cztery potwierdzenia przez prowadzącego – karty zostaną rozdane we wtorek rano przez wychowawcę )
  5. Zaliczenie równa się ocenie bardzo dobrej z wybranego przedmiotu z wagą 2