Egzamin zawodowy zima 2022

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022 do 15 września 2021 r. Deklaracje należy składać u wychowawcy klas lub w sali 217

Egzamin Zawodowy | ZSNG w Krośnie