Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy rodziców/opiekunów na ogólnoszkolne zebranie które odbędzie się:

klasy I w dniu 14.09 na sali gimnastycznej w następujących godzinach:

1 ti godzina 17.00
1 m/g godzina 17.30
1 ż godzina 18.00
1 ts/i godzina 18.30

po spotkaniu na sali gimnastycznej spotkanie w klasach z wychowawcą.

klasy II w dniu 14.09 o godzinie 17.00 w pracowniach:

2 mi sala nr 10
2 ti sala nr 22
2 ż sala nr 207
2 ts sala nr 105

klasy III w dniu 15.09 o godzinie 17.00 w pracowniach:

3 pi sala 16
3 pm/ps sala 14
3 pż sala 113
3 gi1 sala 111
3 gi2 sala 205
3 gsm sala 106
3 gż sala 208

klasy IV w dniu 15.09 o godzinie 17.00 na sali gimnastyczne spotkanie z Panią Dyrektor a następnie w salach:

IV ż w sali 17
IV i w sali 201
IV pt/ts w sali 101

Spotkania z rodzicami - sppodleze