Rozstawienie drużyn na “Otwarcie sezonu nawigacyjnego”

W wyniku losowania podzielono klasy do rywalizacji w konkurencji: dezet, przeciągania liny i piłki siatkowej w dniu 07.06.2022 (te same pary obowiązują na wymienione konkurencje).

Program minutowy wyścigu dezet:

3gi2 – 1ti godzina 8.00

3pż – 1mg godzina 8.20

3gż – 3pi godzina 10.00

2ts – 1 tsi godzina 10.20

3gms – 2mi godzina 10.40

2ti – 1ż godzina 8.00

3gi1 – 3pms – godzina 11.20

Pozostałe konkurencje rozpoczną się o godzinie 10.00