Wybory uzupełniające do Młodzieżowe Rady Miasta

Ważne!


Zapraszamy chętnych uczniów, którzy chcą działać w Młodzieżowej Radzie Miasta do wzięcia udziały w wyborach uzupełniających. Termin zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta upływa w dniu 9 grudnia 2022 roku o godzinie14:00. Zapisy przyjmowane są w bibliotece szkolnej.