Egzamin zawodowy lato 2023

Uwaga do dnia 07.02.2023 – należy złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu
zawodowego – dotyczy tylko osób które nie zdawały egzaminu w sesji zima 2023.

Osoby które zdawały egzamin w sesji zima 2023 termin złożenia deklaracji
(po otrzymaniu oficjalnych wyników) do dnia 7.04.2023

Deklaracje należy składać w sali 217 (Pan Michał Domerecki) lub u wychowawców.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  w Jaworznie