OTWARCIE SEZONU NAWIGACUJNEGO 2024

07.06.2024 o godz. 9:00 rozpocznie się Otwarcie Sezonu Nawigacyjnego. Każda klasa zobowiązana jest wystawić skład drużyn do poniższych konkurencji:

1. regaty ( załoga 10 osób ),
2. pierwsza pomoc ( drużyna 3 osobowa ),
3. przeciąganie liny,
4. wioślarz,
5. strzelnica,
6. radia,
7. węzły,
8. slalom,
9. siatkówka plażowa.

JÓZEF HERBEĆ – NEKROLOG

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana  Józefa Herbecia – wieloletniego dyrektora i nauczyciela Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Funkcję dyrektora szkoły pełnił w latach 1966 – 1978, zapisując piękną kartę w historii Żeglugi. Długo można wymieniać zasługi i dokonania Pana Dyrektora. Lata kierowania przez niego szkołą można określić czasem wielkiego budowania. Za jego czasów rozbudowano warsztaty szkolne, oddano do użytku internat nr 2, kolejne sale lekcyjne czy salę gimnastyczną.

W okresie kierowania szkołą przez Józefa Herbecia Żegludze nadano imię „Bohaterów Westerplatte” oraz  ustanowiono nazwę „Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej”. To z inicjatywy Pana Dyrektora, w 1974 roku,  powołano do życia Szkolną Orkiestrę, działającą nieprzerwanie do dzisiaj. Młodzież, wstępująca w szeregi Orkiestry, to żywe świadectwo wspaniałych dokonań dyrektora Herbecia.

Jako wychowawca i nauczyciel pokoleń młodzieży cieszył się ogromnym szacunkiem, a  w pamięci uczniów zapisał się jako niezwykle uczynny i pracowity nauczyciel, dla którego kontakt z młodzieżą był pasją. Jeszcze po wielu latach absolwenci nazywali Pana Józefa „Ojcem”, „Tatą”, „Równym Gościem”, „Mentorem”.

Za swoją niezwykle bogatą działalność Józef Herbeć był często nagradzany, m. in:

Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, Złotą odznaką ZNP, Medalem 800 – lecia Miasta Koźla, Odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie”, Medalem „Zasłużony dla Kędzierzyna – Koźla” i wieloma innymi.

Pan Dyrektor przeszedł na emeryturę w 1983 roku. W następnych latach chętnie bywał honorowym gościem podczas najważniejszych szkolnych uroczystości czy kolejnych jubileuszy. Zawsze uśmiechnięty, energiczny, niezwykle sympatyczny, zawsze zainteresowany sprawami szkoły. Z rozrzewnieniem wspominamy zeszłoroczną uroczystość 70 – lecia Szkoły i VI Zjazdu Absolwentów, na której mieliśmy zaszczyt gościć Pana Dyrektora.

Żegnając Go jako dyrektora, nauczyciela i wychowawcę kilku pokoleń uczniów, pamiętajmy o dobru i pracy, które pozostawił nie tylko w murach tej szkoły, ale również w pamięci, umysłach i sercach ludzi.

Pan Dyrektor Józef Herbeć zmarł 21 maja 2024 roku w wieku 92 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w kościele parafialnym w Kłodnicy w dniu 4 czerwca o godzinie 11.00.

Cześć Jego Pamięci!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status