Kondolencje.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Franciszka Bąkowskiego – pierwszego absolwenta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z 1954 roku.

Pan Franciszek zapisał piękną kartę w historii naszej Szkoły. Związany z nią od momentu powstania, przez kolejne 35 lat pracował na jej sławę, bowiem swoje zawodowe powołanie realizował właśnie w murach Żeglugi. Jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży piastował różne stanowiska: opiekuna w internacie, nauczyciela zawodu, kierownika warsztatów szkolnych. W pamięci uczniów zapisał się jako niezwykle energiczny i pracowity nauczyciel, dla którego kontakt z młodzieżą był pasją.

Po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność Stowarzyszenia „Huta Pieniacka”, poświęcając się kultywowaniu pamięci o tragicznej historii swojej rodzinnej miejscowości – Huty Pieniackiej i jej mieszkańców, zamordowanych w 1944 roku.

Za swoją pracę i działalność uhonorowany wieloma odznaczeniami, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 800-lecia Koźla, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Głęboko zaangażowany w krzewienie pamięci o rodzinnej miejscowości, nigdy nie zapomniał o naszej Szkole: często zaszczycał nas swoją obecnością na okolicznościowych uroczystościach, rocznicach, zjazdach; każdego roku kierował do nas życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pan Franciszek Bąkowski zmarł 4.05.2023 roku w Poznaniu. Jego pogrzeb odbędzie się 10.05.2023. Początek uroczystości – Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Poznaniu o godzinie 9.00. Pochówek nastąpi na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo o godzinie 11.00.

Cześć Jego Pamięci!