KONTAKT ZE SZKOŁĄ

W związku z zagrożeniem epidemicznym związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 kontakt ze szkołą zostaje ograniczony do: 
– uczniowie i rodzice z wychowawcami: dziennik elektroniczny 
– e-mail: sekretariat@zegluga.edu.pl 
– telefon 502 109 935