Egzamin zawodowy sesja lato 2021

Uwaga do dnia 07.02.2021 – należy złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu
zawodowego – dotyczy tylko osób które nie zdawały egzaminu w sesji zima 2021.

Osoby które zdawały egzamin w sesji zima 2021 termin złożenia deklaracji
(po otrzymaniu oficjalnych wyników) do dnia 8.04.2021

Deklaracje należy wysyłać na maila: mdomerecki@zegluga.edu.pl dotyczy absolwentów i osób ponownie przystępujących do egzaminu

deklaracja do pobrania