WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Kapituła stypendialna Programu Stypendialnego dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej postanowiła przedłużyć w 2021 roku termin składania wniosków dla uczniów klas I-III w zawodzie technik żeglugi śródlądowej do dnia 10 września 2021.