TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Zobacz obraz źródłowy

Uprzejmie informujemy, że egzaminy poprawkowe dla uczniów którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne odbędą się w poniższych terminach:

  1. matematyka – godz. 9:00 – 23.08.2021
  2. język polski – godz. 9:00 – 23.08.2021
  3. geografia – godz. 9:00 – 24.08.2021
  4. język angielski – godz. 9:00 – 24.08.2021