I MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE NA PLAKAT

Uczeń klasy 3 pi Maciej Lipiński, zajął I miejsce w Powiatowym konkursie na plakat związany tematycznie z HIV/Aids – serdecznie gratulujemy